Kerkkantoor

Die kerkkantoor is elke dag oop vanaf 8vm tot 1nm. Vir navrae skakel 045 838 1898