• M Helm

 • Kerslig4

 • Oesfees Willie Joubert
 • jannie en marieta

 • Kategeseklas 2011

 • Kinders sing

 • damesdag01

 • Potjiekos Hansie

 • Kerssangdiens 2013
 • Belydenisklas 2012
 • Kerssangdiens
 • Damesoggend
 • Potjiekos

Hy leef!

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

HY LEEF!

Jesus het opgestaan en Hy leef! Volgelinge van Jesus Christus glo dat Hy waarlik opgestaan het soos vertel word in die Evangelies. Alhoewel daar baie teoloë en wetenskaplikes is wat dit vandag betwyfel, glo Christene dat Jesus werkilik opgestaan het en dat Hy leef. Jesus is nie net in die hemel nie, maar Hy leef deur die Heilige Gees in ons.

In hierdie tyd tussen die opstanding en Pinkster is dit ‘n baie goeie tyd om te begin om jou eie geestelike lewesstyl in lyn te kry met dit wat jy werklik glo. LEER ‘n goeie gewoonte aan en hou daarmee vol vir 40 dae dan sal dit deel wees van jou lewe en jou getuienis. Laat die Gees van God jou lei. Dit is tot eer van Christus wat vir ons gesterf het dat ons die sonde aflê en leer wat dit beteken om dissipels van Hom te wees. Oortuig ook van jou vriende om saam met jou te groei in navolging en geestelike dissipline. Begin met ‘n gebedsgroepie en bid gereeld. Onthou niks wat die moeite werd is kom sonder opoffering nie en die vlees begeer gedurig teen die vlees. Doen die regte dinge vir die regte redes. Die Here gee jou krag. Leef met ‘n verwagting en laat hierdie Pinkster ‘n hoogtepunt wees in jou en almal rondom jou se lewe. JY IS WELKOM OM MET ENIGE VAN DIE LERAARS TE SKAKEL. ONS WIL JOU GRAAG BEGELEI OP ‘N GEESTELIKE REIS EN VIR JOU BID.

Basaar

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

KERKBASAAR

Die Basaar was ‘n wonderlike belewenis. Dit is baie goed ondersteun deur die gemeenskap van Queenstown en die kinders het die speletjies terdee geniet. Ons wil graag die publiek van Queenstown bedank vir hulle ondersteuning en baie dankie se vir almal wat hard gewerk het om dit ‘n sukses te maak. Die Here het vir ons ‘n wonderlike dag gegee soos ons gebid het en daarvoor is ons dankbaar en loof ons die Naam van die Here!