Personeel

Ons Personeel:

Voor van links na regs  : Marike Els (leraar verantwoordelik vir Jeug en Getuienis )Marike  is Januarie 2012 hier bevestig in die gemeente as leraar; Martie Hand (skakelbeampte) Martie is die vriendelik stem op die telefoon en sy werk al bykans 15 jaar in die kantoor; Joey Bester (skriba, kassier) is verantwoordelik vir die notule, fondse en betaal die rekenings. Joey werk al 28 jaar in die kantoor ; Riaan Vlok (leraar verantwoordelik vir bestuur en administrasie en gemeenteontwikkeling) Riaan en Marlene  is vanaf begin 2009 in die gemeente; Christo Longland (leraar verantwoordelik vir Bejaardesorg en Barmhartigheid) Christo en Ronel is vanaf 2008 werksaam in die gemeente. Agter : Jackson is die afgelope jaar werksaam by die gemeente as skoonmaker; Daan Mulder (koster) is verantwoordelik vir die instandhouding en versorging van die terrein en geboue. Daan is die afelope 2 jaar aangestel as koster in die gemeente. Ons werk as ‘n span saam en elkeen word gerespekteer vir dit wat hy/sy doen in belang van die organisasie. Ons wil graag ‘n diens lewer en jy is welkom om met ons kantoor te skakel en met enigeen van ons te praat.

 

 

Die leraars en personeel neem hier deel aan die pretloop by die basaar. Ons het amptelik ingeskryf as die Rooispan – hoekom weet ek nie want ons is nie een ‘n Leeu nie – ek reken dit is omdat Marike so baie van rooi hou.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.