Gemeentebediening

WAT DOEN GEMEENTEBEDIENING?

Gemeentebediening bestuur en ontwikkel bedieninge in die gemeente. Daar is ‘n verskeidenheid van kleinere bedieninge wat onder die beskerming en bestuur van Gemeentebediening resorteeer. Gemeentebediening vergader gereeld een keer per kwartaal saam met al die leiers van die sub-kommissies (bedieninge) en bespreek sake wat op die agenda van die kerkraadsvergadering moet kom. Gemeentebediening doen ook verslag by die kerkraadsvergadering van sy werksaamhede. Die leier van gemeentebediening het ook sittingsreg op die dagbestuur van die kerkraad.

Bedieningsleier : Gerhard Odendaal (Sel nommer : 0828262290

Jy is welkom om deel te word van die bediening in die gemeente of met Gerhard Odendaal te skakel as jy enige voorstelle het wat ons kan help om die gemeente te ontwikkel en sy roeping uit te leef.

 

Familie wat omgee

Last modified on 2019-11-22 12:28:51 GMT. 0 comments. Top.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.