Kantoor

 

Kerkadres : Robinsonweg 38, Queenstown

Posadres : Robinsonweg 38, Queenstown, 5319

Kantoor-ure : Maandag tot Vrydag 08:00 tot 13:00

Telefoon : 045 838 1891

Faks : 045 838 3128

Skakelbeampte : Martie Hand

Skriba/Kassier : Joey Bester

Koster : Daan Mulder

BANKBESONDERHEDE :

Naam : NG Kerk Queenstown

Bank : Nedbank

Tak : Queenstown

Kode : 118420

Rek No : 1184002312

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a comment