GEMEENTE BEPLANNING

Dit is die kerkraad se visie vir die gemeente dat elke lidmaat in die gemeente deel sal word van die  kerk met die doel om God te verheerlik.

Die Kerkraad het verlede jaar ‘n nuwe visie en missie vir die gemeente gestel. Hierdie jaar gaan ons die jaar se werksaamhede evalueer en bepaal in watter mate ons geslaag het in die uitvoering van ons beplanning vir die gemeente.

Kerk embleem 2013

Die Jaarbeplanning van die gemeente vind plaas op Vrydag 11 en Saterdag 12 Oktober. Ons sal graag die gemeente wil inlig en op hoogte hou oor hoe die beplanning verloop en hoe die gemeente ook kan deelneem in die aktualisering van ons gemeente visie en missie.

Die kwartaal temas vir die jaar was :

  • Elkeen is Kerk 
  • Laat u Koninkryk kom 
  • Elkeen ‘n gestuurde 
  • Verheerlik God 

Ons gaan die temas evalueer en nuwe temas vir volgende jaar beplan.

Om die gemeente te wees wat God wil hê ons moet wees verg harde werk en gebed. Ons het gebed as een van die sleutelpunte van ons bediening gestel en werk tans daaraan om ‘n meer biddende gemeente te wees. Ons verstaan dat ons nie kerk van die Here kan wees en ons eie idees voorop wil stel nie. Ons moet deur gebed nader aan die Vader se hart kom sodat ons kan luister wat is sy droom vir ons gemeente.

Bestuur van die gemeente is ‘n dinamiese proses en ons is gedurig besig om na God en na mekaar te luister sodat ons aanpassings kan maak waar nodig. Ons is saam met mekaar op reis en ons is steeds besig om nuwe ruimtes te ontdek waar die Here werk en ons wil graag daarby aansluiting vind.

Saterdag 12 Oktober 

Die kerkraad hou ‘n beplanningsgeleentheid buitkant die dorp by Blue Boulders om die jaar se werksaamhede te evalueer, die visie te (her)formuleer en om ‘n  jaarprogram vir 2014 op te stel. Dit was ‘n dinamiese en kreatiewe proses. Die kerkraad is dit eens dat ons nog nie ons visie bereik het nie en dat wat ons sien vir die gemeente nog nie verander het nie. Daarom word die visie behou en daadwerklik beplan om uiting te gee aan die visie vir die gemeente. Die skrifgedeelte wat ons by die geleentheid saamgelees het en biddend oordink het is Efes 5:6-20 Ons wil ons voortdurend afvra of iets vir die Here aanneemlik is. Die beplanning vir 2014 geskied ook in die lig van Efes 5 en ons besef dat ons Lig en Energie van die Here af kom. Die beplanning vir 2014 sal by die kerkraadsvergadering van 23 Okt goedgekeur word.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.