Geskiedenis

kerkgeskiedenis

 

 

GESKIEDENIS VAN DIE GEMEENTE

Die Ring van Graaff-Reinet besoek die Queenstown  gebied  en die omgewing waar NG lidmate op honderd en sestig plase in “Pondoland” ‘n nuwe tuiste gevind het. Op 16 Desember 1853 word ‘n nuwe gemeente van die NG Kerk in Queenstown gestig. Ds John Taylor het op 5 Maart 1854 as konsulent die eerste erediens waargeneem en op 6 Maart 1854 die eerste kerkraadsvergadering gehou. Eredienste is gehou in die Wesleyaanse kerkgebou. Met dorpstigting ontvang die nuwe gemeente 45 erwe op Queenstown. Die hoeksteen van die gemeente word op 23 Okt 1855 gelê deur die siviele kommissaris WGB Shepstone.

Tydens ‘n kerkraadsvergadering op 18 April 1860 word proponent SP Naude as eerste herder en leraar  van die Gemeente in Queenstown beroep. Die leraars en bedieningstyd in die gemeente is soos volg :

 1. Ds SP Naude (1860-1909)
 2. Ds DJ Malan (1909-1916)
 3. Ds PA Alheit (1916-1922)
 4. Ds JP du Plessis (1923-1929)
 5. Ds TCB Stofberg (1930-1940)
 6. Ds LV Rex (1941-1946)
 7. Ds PA de Wet (1947-1949)
 8. Ds MG Mynhardt (1949-1953)
 9. Ds JJ Struwig (1951-1955)
 10. Dr GC Oosthuizen (1956-1959)
 11. Ds J Naude (1958-1961)
 12. Dr AJ Venter (1960-1963)
 13. Ds JJ Swart (1961-1964)
 14. Ds PC Oosthuizen (1963-1965)
 15. Ds JG Moolman (1965-1970)
 16. Ds J Bekker (1968-1971)
 17. Ds RJJ van Vuuren (1970-1976)
 18. Dr CF le R Stodart (1975-1992)
 19. Ds WJ le Roux (1977-1992)
 20. Ds WFA Lotter (1987-2005)
 21. Ds MA Pretorius (1992-1999)
 22. Ds WJ Lotter (1999-2003)
 23. Ds J Potgieter (2003-2009)
 24. Ds P Grobbelaar (2005-2008)
 25. Ds AC Vlok (2008-
 26. Ds M Els (2012-

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.