• kinders by basaar

  • konsert

  • konsert

  • kerkbasaar

  • African Lion Tanzania Africa

  • Kerkgebou

Ons strewe daarna om 'n VERNUWENDE, BEGINSELVASTE en GELOOFWAARDIGE GEMEENSKAP te wees.  

  • Son 25 Maart : Doop
  • Don 05 April (18:00) Paasnagmaal
  • Son 08 April : Paasfees

Archive for December, 2013

KERSDIENS 2013

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

kerstoneel 2013

KERSDIENS 2013

Ons wil graag aan al ons lidmate en lesers ‘n baie Geseënde Kerstyd toewens. Geniet die rustyd en reis veilig. Mag dit ‘n baie aangename tyd wees saam met familie en vriende. Kersdag is tradisioneel ‘n dag waarop gesinne en families saam kerk toe gaan en die dag saam geniet deur te kuier en saam te eet. Dit is ‘n geleentheid om die goeie dinge van saamwees en lewe te vier. Dit is die grootste gawe wat die Seun van God vir ons gebring het –  lewe in oorvloed. Terwyl ons saamkuier en die gawe van die lewe geniet – kom ons dink ook aan die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. Hy het na ons toe gekom om vir ons die Weg te wees na die Vader toe. Sonder Christus is al die genietinge van die lewe korstondig en verganklik. Met Christus kry alles wat jy doen ‘n ewigheidswaarde. Maak Christus deel van jou geluk en vreugde in hierdie kerstyd en gee aan Hom die eer. On het ‘n KERSDIENS op Woensdag 25 DES om 9:00 en ons nooi jou uit om saam met ons Kersdag te kom vier in die kerk.

NG Kerk Queenstown

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.