• kinders by basaar

  • konsert

  • konsert

  • kerkbasaar

  • African Lion Tanzania Africa

  • Kerkgebou

Ons strewe daarna om 'n VERNUWENDE, BEGINSELVASTE en GELOOFWAARDIGE GEMEENSKAP te wees.  

  • Son 25 Maart : Doop
  • Don 05 April (18:00) Paasnagmaal
  • Son 08 April : Paasfees

Archive for November, 2013

Kerssangdiens

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

Kerslig4 Die gemeente het gisteraand 24 Nov sy kerssangdiens gehad met die oog op die kersseisoen. ds Attie van Wyk befaamde orrelis en leraar van Cradock het die diens gelei met die orrel. ‘n Koor van stemme en wonderlike musiek het ons kersseisoen ingelei. Baie dankie aan almal wat “effort” ingesit het om die kerssangdiens so ‘n sukses te maak. Ons wens al ons lidmate en ondersteuners ‘n baie geseënde kerstyd toe. Op Woensdag 4 Des nooi ons almal uit om saam met ons deur die strate van Queenstown te ry en kersliedere te sing. Skakel die kerkkantoor vir meer inligting asb.

NG Kerk Queenstown

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.