• kinders by basaar

  • konsert

  • konsert

  • kerkbasaar

  • African Lion Tanzania Africa

  • Kerkgebou

Ons strewe daarna om 'n VERNUWENDE, BEGINSELVASTE en GELOOFWAARDIGE GEMEENSKAP te wees.  

  • Son 25 Maart : Doop
  • Don 05 April (18:00) Paasnagmaal
  • Son 08 April : Paasfees

Archive for January, 2013

Lewende Stene

Written by Riaan Vlok on . Posted in Toerusting

Die Kerkraad het verlede jaar ‘n Beplanning sessie gehad en verskeie werkswinkels om die aard en omstandighede van die gemeente bepaal en beplan om hierdie jaar te fokus op die visie om elkeen in die gemeente deel te maak van die kerk. Die embleem beeld die kerk sonder mure uit waar elke lidmaat as’t ware ‘n lewende steen is in die gebou. Die teks uit 1 Pet 2:5 word ook hier as uitgangspunt gesien.

NG Kerk Queenstown

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.