Lewende Stene

Die Kerkraad het verlede jaar ‘n Beplanning sessie gehad en verskeie werkswinkels om die aard en omstandighede van die gemeente bepaal en beplan om hierdie jaar te fokus op die visie om elkeen in die gemeente deel te maak van die kerk. Die embleem beeld die kerk sonder mure uit waar elke lidmaat as’t ware ‘n lewende steen is in die gebou. Die teks uit 1 Pet 2:5 word ook hier as uitgangspunt gesien.