• kinders by basaar

  • konsert

  • konsert

  • kerkbasaar

  • African Lion Tanzania Africa

  • Kerkgebou

Ons strewe daarna om 'n VERNUWENDE, BEGINSELVASTE en GELOOFWAARDIGE GEMEENSKAP te wees.  

  • Son 25 Maart : Doop
  • Don 05 April (18:00) Paasnagmaal
  • Son 08 April : Paasfees

Archive for May, 2012

Pinkster

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

Pinkster – word vervul met God se Gees!

Christelike kerke herdenk die uitstorting van die Heilige Gees in die Pinkstertyd (10 dae) tussen Hemelvaart en Pinksterfees (Sondag 27 Mei) By ons in die gemeente hou ons bidure vanaf Sondag 20 Mei tot Woens 23 Mei om 18:00 Die Gemeente bid soos alle ander Christelike kerke vir die ware herlewing wat kom deur die werking van God se Gees in mense en gemeenskappe. Die Prediker is Johan Claassen (Pta) wat sy eie musiekbediening het. Na die bidure is daar heerlike sop in die saal en almal is welkom om die gasvryheid van die gemeente te kom geniet en gemeenskap van gelowiges te ervaar. Gedurende die aande samel die gemeente geld in om komberse aan te koop vir die wintertyd (Projek : WINTERHOOP) As jy ‘n warm baadjie het wat jy nie meer dra nie – is jy welkom om dit te kom skenk vir mense wat in hierdie winter dit nodig gaan kry.

NG Kerk Queenstown

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.