EE3

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Groepie van twaalf lidmate het saam met ds Marike die EE3 kliniek gedoen oor die naweek. Die kliniek is aangebied deur ds Hannes Els en ds Nico van Wyk van die EE3 kantoor. Dit was baie geslaagd en die EE3 span gaan steeds in die volgende 10 weke voort met die praktiese deel van die kursus. Die EE3 kliniek is gerig op gewnone gelowiges om hulle te bemagtig en toe ter rus met sekerheid van geloof in Jesus Christus en hulle ook die ondervinding te gee om hulle sekerheid met ander gelowiges te deel. Ons sal weer later in die jaar so ‘n kliniek aanbied en wil graag belangestellendes nooi om met ds Marike te skakel by 0723796069

Kospakkies

Curves het Vrydag 13 kospakkies by die kerk oorhandig vir die bediening aan mense in nood. Die kospakkies sal in die gemeente uitgedeel word. As jy weet van behoeftige gesinne skakel asb met ds Christo of met Fanie Prinsloo. Baie dankie aan Karin Corbett en haar personeel van Curves.

Hy leef!

HY LEEF!

Jesus het opgestaan en Hy leef! Volgelinge van Jesus Christus glo dat Hy waarlik opgestaan het soos vertel word in die Evangelies. Alhoewel daar baie teoloë en wetenskaplikes is wat dit vandag betwyfel, glo Christene dat Jesus werkilik opgestaan het en dat Hy leef. Jesus is nie net in die hemel nie, maar Hy leef deur die Heilige Gees in ons.

In hierdie tyd tussen die opstanding en Pinkster is dit ‘n baie goeie tyd om te begin om jou eie geestelike lewesstyl in lyn te kry met dit wat jy werklik glo. LEER ‘n goeie gewoonte aan en hou daarmee vol vir 40 dae dan sal dit deel wees van jou lewe en jou getuienis. Laat die Gees van God jou lei. Dit is tot eer van Christus wat vir ons gesterf het dat ons die sonde aflê en leer wat dit beteken om dissipels van Hom te wees. Oortuig ook van jou vriende om saam met jou te groei in navolging en geestelike dissipline. Begin met ‘n gebedsgroepie en bid gereeld. Onthou niks wat die moeite werd is kom sonder opoffering nie en die vlees begeer gedurig teen die vlees. Doen die regte dinge vir die regte redes. Die Here gee jou krag. Leef met ‘n verwagting en laat hierdie Pinkster ‘n hoogtepunt wees in jou en almal rondom jou se lewe. JY IS WELKOM OM MET ENIGE VAN DIE LERAARS TE SKAKEL. ONS WIL JOU GRAAG BEGELEI OP ‘N GEESTELIKE REIS EN VIR JOU BID.