Basaar

KERKBASAAR

Die Basaar was ‘n wonderlike belewenis. Dit is baie goed ondersteun deur die gemeenskap van Queenstown en die kinders het die speletjies terdee geniet. Ons wil graag die publiek van Queenstown bedank vir hulle ondersteuning en baie dankie se vir almal wat hard gewerk het om dit ‘n sukses te maak. Die Here het vir ons ‘n wonderlike dag gegee soos ons gebid het en daarvoor is ons dankbaar en loof ons die Naam van die Here!

Paasfees

PAASFEES

Ons nader die Paastyd en die Kerkraad wil graag vir alle lidmate ‘n baie gese├źnde en veilige paastyd toebid. Dit is ‘n besonderse tyd van die jaar. Dit is ook die grootste feestyd in die Christelike kalender. Mag die lyding en die sterwe van ons Heiland nuwe betekenis kry vir jou in hierdie paastyd.

Ons vier die Paasfees met ‘n Nagmaal Donderdagaand 5 April om 18:00 by die kerk. Na die diens is daar ‘n paasete in die kerksaal. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor @ R10 ‘n kaartjie. Sondag is daar ‘n Paasdiens om 9:00