• kinders by basaar

  • konsert

  • konsert

  • kerkbasaar

  • African Lion Tanzania Africa

  • Kerkgebou

Ons strewe daarna om 'n VERNUWENDE, BEGINSELVASTE en GELOOFWAARDIGE GEMEENSKAP te wees.  

  • Son 25 Maart : Doop
  • Don 05 April (18:00) Paasnagmaal
  • Son 08 April : Paasfees

Archive for March, 2012

Basaar

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

KERKBASAAR

Die Basaar was ‘n wonderlike belewenis. Dit is baie goed ondersteun deur die gemeenskap van Queenstown en die kinders het die speletjies terdee geniet. Ons wil graag die publiek van Queenstown bedank vir hulle ondersteuning en baie dankie se vir almal wat hard gewerk het om dit ‘n sukses te maak. Die Here het vir ons ‘n wonderlike dag gegee soos ons gebid het en daarvoor is ons dankbaar en loof ons die Naam van die Here!

Paasfees

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

PAASFEES

Ons nader die Paastyd en die Kerkraad wil graag vir alle lidmate ‘n baie geseënde en veilige paastyd toebid. Dit is ‘n besonderse tyd van die jaar. Dit is ook die grootste feestyd in die Christelike kalender. Mag die lyding en die sterwe van ons Heiland nuwe betekenis kry vir jou in hierdie paastyd.

Ons vier die Paasfees met ‘n Nagmaal Donderdagaand 5 April om 18:00 by die kerk. Na die diens is daar ‘n paasete in die kerksaal. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor @ R10 ‘n kaartjie. Sondag is daar ‘n Paasdiens om 9:00

NG Kerk Queenstown

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.