• kinders by basaar

  • konsert

  • konsert

  • kerkbasaar

  • African Lion Tanzania Africa

  • Kerkgebou

Ons strewe daarna om 'n VERNUWENDE, BEGINSELVASTE en GELOOFWAARDIGE GEMEENSKAP te wees.  

  • Son 25 Maart : Doop
  • Don 05 April (18:00) Paasnagmaal
  • Son 08 April : Paasfees

Lewende Stene

Written by Riaan Vlok on . Posted in Toerusting

Die Kerkraad het verlede jaar ‘n Beplanning sessie gehad en verskeie werkswinkels om die aard en omstandighede van die gemeente bepaal en beplan om hierdie jaar te fokus op die visie om elkeen in die gemeente deel te maak van die kerk. Die embleem beeld die kerk sonder mure uit waar elke lidmaat as’t ware ‘n lewende steen is in die gebou. Die teks uit 1 Pet 2:5 word ook hier as uitgangspunt gesien.

EE3

Written by Riaan Vlok on . Posted in Toerusting

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Groepie van twaalf lidmate het saam met ds Marike die EE3 kliniek gedoen oor die naweek. Die kliniek is aangebied deur ds Hannes Els en ds Nico van Wyk van die EE3 kantoor. Dit was baie geslaagd en die EE3 span gaan steeds in die volgende 10 weke voort met die praktiese deel van die kursus. Die EE3 kliniek is gerig op gewnone gelowiges om hulle te bemagtig en toe ter rus met sekerheid van geloof in Jesus Christus en hulle ook die ondervinding te gee om hulle sekerheid met ander gelowiges te deel. Ons sal weer later in die jaar so ‘n kliniek aanbied en wil graag belangestellendes nooi om met ds Marike te skakel by 0723796069

NG Kerk Queenstown

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.