• kinders by basaar

  • konsert

  • konsert

  • kerkbasaar

  • African Lion Tanzania Africa

  • Kerkgebou

Ons strewe daarna om 'n VERNUWENDE, BEGINSELVASTE en GELOOFWAARDIGE GEMEENSKAP te wees.  

  • Son 25 Maart : Doop
  • Don 05 April (18:00) Paasnagmaal
  • Son 08 April : Paasfees

Hy leef!

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

HY LEEF!

Jesus het opgestaan en Hy leef! Volgelinge van Jesus Christus glo dat Hy waarlik opgestaan het soos vertel word in die Evangelies. Alhoewel daar baie teoloë en wetenskaplikes is wat dit vandag betwyfel, glo Christene dat Jesus werkilik opgestaan het en dat Hy leef. Jesus is nie net in die hemel nie, maar Hy leef deur die Heilige Gees in ons.

In hierdie tyd tussen die opstanding en Pinkster is dit ‘n baie goeie tyd om te begin om jou eie geestelike lewesstyl in lyn te kry met dit wat jy werklik glo. LEER ‘n goeie gewoonte aan en hou daarmee vol vir 40 dae dan sal dit deel wees van jou lewe en jou getuienis. Laat die Gees van God jou lei. Dit is tot eer van Christus wat vir ons gesterf het dat ons die sonde aflê en leer wat dit beteken om dissipels van Hom te wees. Oortuig ook van jou vriende om saam met jou te groei in navolging en geestelike dissipline. Begin met ‘n gebedsgroepie en bid gereeld. Onthou niks wat die moeite werd is kom sonder opoffering nie en die vlees begeer gedurig teen die vlees. Doen die regte dinge vir die regte redes. Die Here gee jou krag. Leef met ‘n verwagting en laat hierdie Pinkster ‘n hoogtepunt wees in jou en almal rondom jou se lewe. JY IS WELKOM OM MET ENIGE VAN DIE LERAARS TE SKAKEL. ONS WIL JOU GRAAG BEGELEI OP ‘N GEESTELIKE REIS EN VIR JOU BID.

Basaar

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

KERKBASAAR

Die Basaar was ‘n wonderlike belewenis. Dit is baie goed ondersteun deur die gemeenskap van Queenstown en die kinders het die speletjies terdee geniet. Ons wil graag die publiek van Queenstown bedank vir hulle ondersteuning en baie dankie se vir almal wat hard gewerk het om dit ‘n sukses te maak. Die Here het vir ons ‘n wonderlike dag gegee soos ons gebid het en daarvoor is ons dankbaar en loof ons die Naam van die Here!

Paasfees

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

PAASFEES

Ons nader die Paastyd en die Kerkraad wil graag vir alle lidmate ‘n baie geseënde en veilige paastyd toebid. Dit is ‘n besonderse tyd van die jaar. Dit is ook die grootste feestyd in die Christelike kalender. Mag die lyding en die sterwe van ons Heiland nuwe betekenis kry vir jou in hierdie paastyd.

Ons vier die Paasfees met ‘n Nagmaal Donderdagaand 5 April om 18:00 by die kerk. Na die diens is daar ‘n paasete in die kerksaal. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor @ R10 ‘n kaartjie. Sondag is daar ‘n Paasdiens om 9:00

NG Kerk Queenstown

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.