• kinders by basaar

  • konsert

  • konsert

  • kerkbasaar

  • African Lion Tanzania Africa

  • Kerkgebou

Ons strewe daarna om 'n VERNUWENDE, BEGINSELVASTE en GELOOFWAARDIGE GEMEENSKAP te wees.  

  • Son 25 Maart : Doop
  • Don 05 April (18:00) Paasnagmaal
  • Son 08 April : Paasfees

KERSDIENS 2013

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

kerstoneel 2013

KERSDIENS 2013

Ons wil graag aan al ons lidmate en lesers ‘n baie Geseënde Kerstyd toewens. Geniet die rustyd en reis veilig. Mag dit ‘n baie aangename tyd wees saam met familie en vriende. Kersdag is tradisioneel ‘n dag waarop gesinne en families saam kerk toe gaan en die dag saam geniet deur te kuier en saam te eet. Dit is ‘n geleentheid om die goeie dinge van saamwees en lewe te vier. Dit is die grootste gawe wat die Seun van God vir ons gebring het –  lewe in oorvloed. Terwyl ons saamkuier en die gawe van die lewe geniet – kom ons dink ook aan die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. Hy het na ons toe gekom om vir ons die Weg te wees na die Vader toe. Sonder Christus is al die genietinge van die lewe korstondig en verganklik. Met Christus kry alles wat jy doen ‘n ewigheidswaarde. Maak Christus deel van jou geluk en vreugde in hierdie kerstyd en gee aan Hom die eer. On het ‘n KERSDIENS op Woensdag 25 DES om 9:00 en ons nooi jou uit om saam met ons Kersdag te kom vier in die kerk.

Kerssangdiens

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

Kerslig4 Die gemeente het gisteraand 24 Nov sy kerssangdiens gehad met die oog op die kersseisoen. ds Attie van Wyk befaamde orrelis en leraar van Cradock het die diens gelei met die orrel. ‘n Koor van stemme en wonderlike musiek het ons kersseisoen ingelei. Baie dankie aan almal wat “effort” ingesit het om die kerssangdiens so ‘n sukses te maak. Ons wens al ons lidmate en ondersteuners ‘n baie geseënde kerstyd toe. Op Woensdag 4 Des nooi ons almal uit om saam met ons deur die strate van Queenstown te ry en kersliedere te sing. Skakel die kerkkantoor vir meer inligting asb.

Mannedag

Written by Riaan Vlok on . Posted in Uncategorized

Mannedag 06

Die Mannedag saam met oud Springbok kaptein Hannes Marais was ‘n baie lekker geleentheid. Ons het almal saam grootskerm TV gekyk en die Bokke ondersteun. Almal se bloed was groen en toe Bismarck ‘n rooi kaart kry het ons bloed gekook. Hannes Marais het uit sy hart gepraat en van sy lewenslesse met ons gedeel. Hy het klem gelê op die belangrikheid om vir jou kinders lewenswaardes oor te dra. Dit was lekker om na al die stories te luister en almal het lekker saamgepraat. Daarna het die manne aangelê op die kleiduiwe….. lees verder

NG Kerk Queenstown

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.