Uitleg

Bookmark and Share

Hierdie webtuiste installasie gebruik Yootheme se Warp raamwerk. Dit het ‘n wye reeks van uitleg opsies,¬†widget variasies en netjiese¬†¬†formatering opsies vir die inhoud.

Uitleg opsies

Die blou posisies laat jou toe om op drie maniere die belyning en proporsies te stel: equal, double of stack. Die sidebars, in rooi ge-highlite, kan links of regs posisioneer word, en die wydtes in die theme administration gestel word. Kyk ook na die widget variasies bladsy vir ‘n oorsig.

Module Positions

Widget Posisies
Module Layouts

Module Uitlegte
Colum Layouts

Kolomme Uitlegte
Print Friendly